Hỗ trợ kỹ thuật: 0919.842835 - Mr.Thành 0908.534992 - Mr.Quan
  Hỗ trợ nội dung: 0982.237272 - Mr.Ngân 0973.069759 - Mr.Bảo 0947.322223 - Mr.Lâu
 Email: hunglt.tdc@binhduong.gov.vn
   
CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG" - HỘI THI DIỄN RA TỪ NGÀY 18/05/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 18/07/2017
STT ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
1 Người Tiêu dùng 132
2 Người Kinh doanh 41
3 Người Sản xuất 21
4 Cán bộ, Công chức, Viên chức 951
5 Sinh viên, Học sinh 327
6 Khác 30