0650.3898123 - Hỗ trợ kỹ thuật
  0650.3844330 - Hỗ trợ nội dung
 Email: hunglt.tdc@binhduong.gov.vn
CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015"
Hướng dẫn

 

Bước 1: Truy cập phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ   http://thitructuyen.khcnbinhduong.gov.vn

 

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản để đăng nhập, chọn Đăng ký trong mục ĐĂNG NHẬP để đăng ký mới tài khoản

 


Bước 3:
 Điền các thông tin vào trang ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (Những ô đánh dấu * là bắt buộc phải điền đầy đủ), sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Hoàn thành để tiếp tục đăng ký.
 

 

 Hướng dẫn điền thông tin: 

- Họ và tên: Điền đầy đủ có dấu (Ví dụ nhập: Trần Phương Mai)

- Ngày sinh:Chọn hoặc nhập vào theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (Ví dụ: 10/11/2003)

 

- Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

 

- Nhập CMND, Ngày cấp CMND và Nơi cấp CMND

- Điện thoại:Nhập số điện thoại bàn hoặc di động để ban tổ chức liên hệ khi cần (nếu có)

- Email:
 Nhập vào địa chỉ email theo đúng định dạng (Ví dụ: abc@gmail.com)

- Chọn khối: Chọn một trong các khối thích hợp trong danh sách

 

- Đơn vị công tác; Nhập đơn vị công tác

 

- Tên đăng nhập: Nhập không dấu, không khoảng trắng (tên đăng nhập sử dụng để đăng nhập vào trang thi)


Bước 4:
 Kiểm tra lại thông tin đã khai báo ở Bước 3, nếu thông tin khai báo chưa phù hợp, chọn Chỉnh sửa để thay đổi lại thông tin.
 


Nếu thông tin đã khai báo đã phù hợp nhập
 Mật khẩu  Xác nhận lại mật khẩu và chọn Đồng ý để hoàn tất đăng ký tài khoản. Nếu đăng ký thành công tài khoản, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo Bạn đã đăng ký tài khoản thành công.

Bước 5: Nếu đã đăng ký tài khoản, nhập Tên đăng nhập  Mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập để vào trang thi.

 


Bước 6:
 Chọn cuộc thi để tham gia thi, cuộc thi có 20 câu hỏi, thi với thời gian 20 phút và mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm.

 

Điều kiện tham gai thi các vòng:

- Thi vòng 1: Thi tự do (thi tại bất cứ đâu)

- Đăng xuất: Để đăng xuất ra khỏi hệ thống thi

- Đổi mật khẩu: Để thay đổi mật khẩu tài khoản dự thi.

Bước 7: Lần lượt kiểm tra thông tin tài khoản và các thông báo quan trọng, sau đó chọn Bắt đầu để làm bài thi lần lượt cho các vòng thi đã chọn.


Bước 8: Sau khi chọn Bắt đầu thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi của Ban tổ chức. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đáp án trả lời đúng, và chọn Câu kế tiếp để chuyển qua câu kế tiếp.
 
Sau khi làm hết câu 20, thì sinh chọn Nộp bài và xem kết quả để nộp bài và xem kết quả tổng kết bài làm.

 
Sau khi xem kết quả làm bài, thí sinh chọn Đóng cửa sổ và kết thúc để hoàn tất bài thi.


LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi, thí sinh không thể chỉnh sửa thông tin mà mình đã đăng ký. Trong quá trình thi, thí sinh có thể nộp bài và kết thúc bất cứ lúc nào.

- Trước khi chưa nộp bài, mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập vào thi tối đa 2 lần, số lần thi được quy định như sau:

 

+  Khi đăng nhập thành công, thí sinh chọn “Bắt đầu” để vào trang thi sẽ được tính 1 lần thi.+ Trong quá trình thi, thí sinh tải lại trang thi (chọn refesh hoặc nhấn F5, nhấn nút Back) thì được tính 1 lần thi.


+  Trong lúc thi, thí sinh gặp sự cố (cúp điện, máy tính khởi động lại, mất kết nối internet, đóng trình duyệt đang làm bài thi, ….) sẽ được tính 1 lần thi.